பதிவிறக்கம்
Twins
சமீபத்தியப் பதிப்பு 1.6.0
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Twins புதிய பதிப்பு1.6.0

Twins
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

உங்கள் பரந்த பார்வை மூலம் பந்துகளை ஜோடி சேர்த்து அழியுங்கள்.

இந்த விளையாட்டு உங்கள் வேகம், சிக்கல் தீர்க்கும் திறன், முழுமையான பார்வைத்திறன் போன்றவற்றிற்கு மிகச்சிறந்த சவலாகும். அனைத்துப் பந்துகளையும் அவற்றின் வண்ணங்களுக்கேற்ப ஜோடி சேர்த்து அழியுங்கள். இது சொல்வதைப் போல அவ்வளவு எளிதானதல்ல. ஏனென்றால் அவற்றை ஜோடி சேர்க்க உபயோகப்படுத்தும் வரிசையை இருமுறைக்கு மேல் வளைக்க முடியாது.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


ArenaXcape
ArenaXcape
Arcade Sniper
Arcade Sniper
Westbang Xmas Special
Westbang Xmas Special
Grand Theft Auto (GTA) V Five
Grand Theft Auto (GTA) V Five
விளக்கம் மிகச் சிறந்த வரைகலையுடன் கூடிய பலவீரர் அரங்க விளையாட்டு. பதிவிறக்கம் செய்க Arcade Sniper, பதிப்பு 1.0 திருப்பங்களுடன் கூடிய ஒரு வேடிக்கையான கிறிஸ்துமஸ் விளையாட்டு. ஒரு சவாலானக் கணினி விளையாட்டு.
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 6
விலை $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 146.69 MB 23.73 MB 2.90 MB 150 KB
Download
Download
Download
Download


Twins மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு Twins போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். Twins மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

ஒரு சறுக்கு வளையத்தில் இருப்பதைப் போலவே கம்பளத்தின் மேலும் சறுக்குங்கள்.
Carpet Skates பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
புதையல் வேட்டையாடுங்கள். பூதங்கள் மற்றும் இதர வீரர்களுடன் மோதுங்கள்.
Algadon பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
மிகச்சிறந்த முனைய முதல் நபர் துப்பாக்கி சுடும் விளையாட்டு கணினிக்கு வருகிறது.
Halo Puzzle பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கேற்ப நெறிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு பழஞ்சிறப்பு மிக்க சதுரங்க விளையாட்டு.
Chess 2012 Free Edition பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:6 (Users261)
தரவரிசை எண் அதிரடி விளையாட்டுக்கள்:24
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசம்
கோப்பின் அளவு:262 KB
பதிப்பு:1.6.0
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:19/10/2006
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:Novel Games Limited
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):20,337


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Novel Games Limited
Novel Games Limited நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 74

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Arrows
2. Asteroids
3. Bricks Squasher
4. War Ship
5. Bridge Crossing
74 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க